انجمن ویکی قلم‌های فارسی
ورود / عضویت

نتایج هماهنگ با عبارت جستجو شده: 63

بازگشت به جستجوی پیشرفته

حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)

توسط mingranina » 22 ژانویه 2019, 05:09

با سلام نسخهٔ جدید، 35.5، بستهٔ bidi توسط ‎bidi-tex GitHub Organisation‎ منتشر و در تاریخ 2019/01/19 در سایت ‎ CTAN ‎ آپلود شده و در تاریخ 2019/01/10 تحت عنوان ‎Revision 49781‎ در مخزن ‎ TeXLive ‎ قرار گرفته است. کدهایی که اضافه و یا حذف گردیده (با استفاده از دستور ‎diff -aU 0‎) در فایل پیوست ‎(diff...
توسط mingranina
22 ژانویه 2019, 05:09
 
انجمن: خط، زبان و قلم‌سازی
مبحث: حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)
پاسخ‌ها: 69
بازدیدها: 10830

حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)

توسط mingranina » 20 ژانویه 2019, 00:46

با سلام حدود 2 ماه پیش نگهداری از بسته‌های bidi و xepersian به عهدهٔ تیم LaTeX3 Project واگذار گردید و مخزن‌های بای‌دای و زیپرشین در اختیار آنها قرار گرفت. این تیم، با عنوان ‎bidi-tex GitHub Organisation‎، متشکل از بزرگانی صاحب نام در زمینهٔ TeX و LaTeX است که هریک در پروندهٔ قطور خود بسته‌ها و کدها...
توسط mingranina
20 ژانویه 2019, 00:46
 
انجمن: خط، زبان و قلم‌سازی
مبحث: حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)
پاسخ‌ها: 69
بازدیدها: 10830

حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)

توسط mingranina » 29 دسامبر 2018, 22:56

با سلام در مورد قواعد برنامه‌نویسی LaTeX3 در این پیام مطالبی به‌عرض رسید. در پیامی جدید در سایت SE هفت تابع تکراری دیگر در فایل xepersian.sty با یک تابع جایگزین شده که در آن از تکنیک گونه‌های توابع در LaTeX3 استفاده گردیده و در بخش پاسخ و نظر مربوط به آن، نقدها و پیشنهادهای اصلاحی بسیار جالبی مطرح ش...
توسط mingranina
29 دسامبر 2018, 22:56
 
انجمن: خط، زبان و قلم‌سازی
مبحث: حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)
پاسخ‌ها: 69
بازدیدها: 10830

حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)

توسط mingranina » 21 دسامبر 2018, 15:19

با سلام در این پیام در مورد تکرار دوازده بارهٔ یک تابع در نسخهٔ 22.4 بستهٔ xepersian توضیح داده شد و اینکه پرسشی در همین زمینه در سایت SE مطرح و متعاقب آن تغییراتی توسط مؤلف زیپرشین در نسخهٔ 22.5 برای عدم تکرار این تابع ایجاد شد. اینک در ادامهٔ همان پرسش در سایت SE یک پیشنهاد و یک راه حل نیز ارائه ش...
توسط mingranina
21 دسامبر 2018, 15:19
 
انجمن: خط، زبان و قلم‌سازی
مبحث: حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)
پاسخ‌ها: 69
بازدیدها: 10830

حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)

توسط mingranina » 17 دسامبر 2018, 07:19

با سلام نسخهٔ جدید، 22.5، بستهٔ xepersian توسط مؤلف مربوطه منتشر و در تاریخ 2018/12/16 در سایت ‎ CTAN ‎ آپلود شده و در تاریخ 2018/12/16 تحت عنوان ‎Revision 49428‎ در مخزن ‎ TeXLive ‎ قرار گرفته است. کدهایی که اضافه و یا حذف گردیده و در سطح کاربری فنی و مهم هستند (با استفاده از دستور ‎diff -aU 0‎) در...
توسط mingranina
17 دسامبر 2018, 07:19
 
انجمن: خط، زبان و قلم‌سازی
مبحث: حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)
پاسخ‌ها: 69
بازدیدها: 10830

حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)

توسط mingranina » 14 دسامبر 2018, 03:45

با سلام نسخهٔ جدید، 22.4، بستهٔ xepersian توسط مؤلف مربوطه منتشر و در تاریخ 2018/12/14 در سایت ‎ CTAN ‎ آپلود شده و در تاریخ 2018/12/13 تحت عنوان ‎Revision 49406‎ در مخزن ‎ TeXLive ‎ قرار گرفته است. کدهایی که اضافه و یا حذف گردیده و در سطح کاربری فنی و مهم هستند (با استفاده از دستور ‎diff -aU 0‎) در...
توسط mingranina
14 دسامبر 2018, 03:45
 
انجمن: خط، زبان و قلم‌سازی
مبحث: حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)
پاسخ‌ها: 69
بازدیدها: 10830

حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)

توسط mingranina » 13 دسامبر 2018, 02:30

با سلام نسخهٔ جدید، 22.3، بستهٔ xepersian توسط مؤلف مربوطه منتشر و در تاریخ 2018/12/12 در سایت ‎ CTAN ‎ آپلود شده و در تاریخ 2018/12/12 تحت عنوان ‎Revision 49395‎ در مخزن ‎ TeXLive ‎ قرار گرفته است. کدهایی که اضافه و یا حذف گردیده و در سطح کاربری فنی و مهم هستند (با استفاده از دستور ‎diff -aU 0‎) در...
توسط mingranina
13 دسامبر 2018, 02:30
 
انجمن: خط، زبان و قلم‌سازی
مبحث: حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)
پاسخ‌ها: 69
بازدیدها: 10830

حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)

توسط mingranina » 11 دسامبر 2018, 09:12

با سلام نسخهٔ جدید، 22.2، بستهٔ xepersian توسط مؤلف مربوطه منتشر و در تاریخ 2018/12/11 در سایت ‎ CTAN ‎ آپلود شده و در تاریخ 2018/12/10 تحت عنوان ‎Revision 49380‎ در مخزن ‎ TeXLive ‎ قرار گرفته است. کدهایی که اضافه و یا حذف گردیده و در سطح کاربری فنی و مهم هستند (با استفاده از دستور ‎diff -aU 0‎) در...
توسط mingranina
11 دسامبر 2018, 09:12
 
انجمن: خط، زبان و قلم‌سازی
مبحث: حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)
پاسخ‌ها: 69
بازدیدها: 10830

حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)

توسط mingranina » 11 دسامبر 2018, 09:10

با سلام نسخهٔ جدید، 35.4، بستهٔ bidi توسط مؤلف مربوطه منتشر و در تاریخ 2018/12/11 در سایت ‎ CTAN ‎ آپلود شده و در تاریخ 2018/12/10 تحت عنوان ‎Revision 49379‎ در مخزن ‎ TeXLive ‎ قرار گرفته است. کدهایی که اضافه و یا حذف گردیده و در سطح کاربری فنی و مهم هستند (با استفاده از دستور ‎diff -aU 0‎) در فایل...
توسط mingranina
11 دسامبر 2018, 09:10
 
انجمن: خط، زبان و قلم‌سازی
مبحث: حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)
پاسخ‌ها: 69
بازدیدها: 10830

حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)

توسط mingranina » 10 دسامبر 2018, 09:10

با سلام نسخهٔ جدید، 22.1، بستهٔ xepersian توسط مؤلف مربوطه منتشر و در تاریخ 2018/12/10 در سایت ‎ CTAN ‎ آپلود شده و در تاریخ 2018/12/09 تحت عنوان ‎Revision 49367‎ در مخزن ‎ TeXLive ‎ قرار گرفته است. کدهایی که اضافه و یا حذف گردیده و در سطح کاربری فنی و مهم هستند (با استفاده از دستور ‎diff -aU 0‎) در...
توسط mingranina
10 دسامبر 2018, 09:10
 
انجمن: خط، زبان و قلم‌سازی
مبحث: حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)
پاسخ‌ها: 69
بازدیدها: 10830

حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)

توسط mingranina » 10 دسامبر 2018, 09:07

با سلام نسخهٔ جدید، 35.3، بستهٔ bidi توسط مؤلف مربوطه منتشر و در تاریخ 2018/12/10 در سایت ‎ CTAN ‎ آپلود شده و در تاریخ 2018/12/09 تحت عنوان ‎Revision 49366‎ در مخزن ‎ TeXLive ‎ قرار گرفته است. کدهایی که اضافه و یا حذف گردیده و در سطح کاربری فنی و مهم هستند (با استفاده از دستور ‎diff -aU 0‎) در فایل...
توسط mingranina
10 دسامبر 2018, 09:07
 
انجمن: خط، زبان و قلم‌سازی
مبحث: حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)
پاسخ‌ها: 69
بازدیدها: 10830

حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)

توسط mingranina » 08 دسامبر 2018, 10:11

با سلام نسخهٔ جدید، 22.0، بستهٔ xepersian توسط مؤلف مربوطه منتشر و در تاریخ 2018/12/07 در سایت ‎ CTAN ‎ آپلود شده و در تاریخ 2018/12/07 تحت عنوان ‎Revision 49350‎ در مخزن ‎ TeXLive ‎ قرار گرفته است. کدهایی که اضافه و یا حذف گردیده و در سطح کاربری فنی و مهم هستند (با استفاده از دستور ‎diff -aU 0‎) در...
توسط mingranina
08 دسامبر 2018, 10:11
 
انجمن: خط، زبان و قلم‌سازی
مبحث: حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)
پاسخ‌ها: 69
بازدیدها: 10830

حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)

توسط mingranina » 08 دسامبر 2018, 10:08

با سلام نسخهٔ جدید، 35.2، بستهٔ bidi توسط مؤلف مربوطه منتشر و در تاریخ 2018/12/07 در سایت ‎ CTAN ‎ آپلود شده و در تاریخ 2018/12/07 تحت عنوان ‎Revision 49349‎ در مخزن ‎ TeXLive ‎ قرار گرفته است. کدهایی که اضافه و یا حذف گردیده و در سطح کاربری فنی و مهم هستند (با استفاده از دستور ‎diff -aU 0‎) در فایل...
توسط mingranina
08 دسامبر 2018, 10:08
 
انجمن: خط، زبان و قلم‌سازی
مبحث: حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)
پاسخ‌ها: 69
بازدیدها: 10830

حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)

توسط mingranina » 02 دسامبر 2018, 23:26

با سلام در مورد فیلترینگ فونت‌های سری HM و چگونگی رفع این مشکل در این پیام توضیحاتی داده شد و به‌عرض رسید که در این فیلترینگ شرایط مربوطه یکتا نیست و به علت ضعف طرح، اشکال به سادگی آشکار و رفع شد. این فیلترینگ که قرار بود برای کاربران فونت‌های سری HM مشکل ایجاد کند اینک برای کاربرانی که از فونت‌های ...
توسط mingranina
02 دسامبر 2018, 23:26
 
انجمن: خط، زبان و قلم‌سازی
مبحث: حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)
پاسخ‌ها: 69
بازدیدها: 10830

حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)

توسط mingranina » 01 دسامبر 2018, 13:45

همانطور که میدانید ایرماگ از کپی رایت حمایت میکند. اما من فکر میکنم که اینجور ارشاد به رعایت کپی رایت چندان دلچسب نیست. مدیران سایت هم در موقعیتی نیستند که در این جور مواقع قضاوت کنند. آقا هادی، اگر از پیغام خصوصی برای این منظور استفاده میکردید بسیار بهتر بود. جناب آقای ایلیا - با سلام با تشکر از ت...
توسط mingranina
01 دسامبر 2018, 13:45
 
انجمن: خط، زبان و قلم‌سازی
مبحث: حروفچینی فارسی در زیپرشین (XePersian) و بای‌دای (bidi)
پاسخ‌ها: 69
بازدیدها: 10830
بعدی


بازگشت به جستجوی پیشرفته